Цілодобово

095 35 647 39

Чат

Київ / Угода користувача

Ця Угода користувача укладається між Вами (надалі - "Користувач / і") та UFood.com.ua, (надалі - "Сайт", "Адміністрація Сайту ") і регулює всі види використання Сайту. Уважно ознайомтеся з положеннями цієї Угоди користувача, перед тим як оформляти замовлення продукції та / або реєструватися на Сайті. Оформлення замовлення продукції та / або реєстрація на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди користувача. Ця Угода користувача вступає в силу з моменту вираження згоди Користувачем з її умовами шляхом реєстрації та / або оформлення замовлення продукції на Сайті.

1. Предмет Угоди користувача

1.1. Сайт надає послуги Користувачам на умовах, що є предметом цієї Угоди користувача.
1.2. Положення цієї Угоди користувача можуть бути змінені та / або доповнені Адміністрацією Сайту, в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди користувача вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди користувача.

2. Опис послуг Сайту

2.1. Сайт є інформаційною службою, яка надає Користувачам можливості для швидкого і простого пошуку і замовлення доставки їжі, (далі - "Послуги").
2.2. Послуги Сайту є інформаційними і надаються Користувачам безоплатно.
2.3. Користувач погоджується з тим, що всі Послуги надаються "як є" і що Сайт не несе відповідальності за якість їжі, що доставляється, за затримки, збої, невірну або несвоєчасну доставку ресторанами / службами доставки.

3. Реєстрація та членство

3.1. Користувач погоджується надавати повну, правдиву і точну інформацію про себе відповідно до форми реєстрації та / або форми деталей доставки на Сайті для того, щоб скористатися Послугами Сайту, а також підтримувати таку інформацію в актуальному стані в профілі Користувача.
3.2. Логін і пароль, обрані Користувачем при реєстрації на Сайті є необхідною інформацією для доступу Користувача на Сайт. По завершенні процесу реєстрації Користувач отримує логін і пароль (обрані Користувачем) для доступу до особистого профілю. Користувач несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено на Сайті під логіном і паролем Користувача.
3.3. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю та / або особистого профілю Користувача, або розповсюдження логіна і пароля Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту.

4. Відповідальність

4.1. Користувач несе відповідальність за надання невірної, неточної або неповної інформації при оформленні замовлення та / або реєстрації на Сайті. У разі якщо Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації Сайту є серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація невірна, неповна або неточна, Адміністрація Сайту має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та відмовити йому в наданні Послуг Сайту.
4.2. Сайт не несе відповідальності за дотримання або недотримання ресторанами / службами доставки своїх зобов'язань перед Користувачем, а також за достовірність інформації, наданої такими ресторанами / службами доставки. Сайт є лише інформаційною сполучною ланкою між Користувачем і ресторанами / службами доставки, інформація про які розміщена на Сайті.

5. Права власності Сайта

5.1. Користувач визнає і погоджується з тим, що Сайт і всі необхідні програми і системи містять конфіденційну інформацію, захищені авторськими правами, торговими марками, патентами, законами про інтелектуальну власність та іншими відповідними українськими та міжнародними законами.
5.2. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, не перепродавати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сайту та / або програми, що використовуються Сайтом.

6. Заключні положення

6.1. Ця Угода користувача регулюється нормами законодавства України та міжнародними законами.
6.2. Усі спори, розбіжності і претензії, які можуть виникнути в зв'язку з положеннями цієї Угоди користувача, регулюються нормами чинного законодавства України.
6.3. Зважаючи безоплатність Послуг, що надаються в рамках цієї Угоди користувача, норми про захист прав споживачів не можуть бути застосованими о неї. У разі якщо Угоді користувача буде надано відплатний характер, в неї будуть внесені відповідні зміни з метою дотримання зазначених норм.
6.4. Ніщо в цій Угоді користувача не може розумітися як встановлення між Користувачем і Сайтом агентських відносин, відносин товариства, відносин спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених цією Угодою користувача.